Alfa-samec

"Buď alfa-samec, penetruj vše."

Alfa-samec je označení ideálního prototypu muže, kterému se pickuper obvykle chce přiblížit a nejlépe se jím stát.

Původ termínu

Termín pochází ze známého chování opic, kdy alfa samec v opičí tlupě je jediný, kdo má privilegium na páření se samičkami [1] [2]. Ostatní (beta samci) se někdy pokoušejí roli alfa samce získat, ale obvykle se bojí a akceptují svou frustrující podřízenou roli.

Atributy alfa samce

Pokud jsi alfa-samec, pak:

 • Máš vysokou sebedůvěru. Jsi přesvědčen, že máš vysokou hodnotu jako člověk a nemáš o tom pochybnosti.
 • Jsi sám sebou a přirozený. Nemáš potřebu tvářit se, jako někdo jiný.
 • Věříš svému názoru. Samozřejmě pro tebe není problém zeptat se na názor ostatních, pokud tě jiný názor může nějak obohatit, a pak se rozhodneš, jestli pro tebe tento cizí názor smysluplný je, nebo není.
 • Víš, co chceš. Nepotřebuješ nikoho, aby ti říkal, co máš chtít, nebo dělat. Umíš si říct o to, co chceš, umíš rozhodovat, ale umíš se i smířit s tím, když to nedostaneš (nejsi needy).
 • Umíš vést ostatní a jít příkladem. Nikoho do ničeho nenutíš, ale tím, že jsi tahoun, pomáháš ostatním s jejich motivací a nejistotou.
 • Máš svůj hodnotový systém. Nikdy nelžeš a nikoho nepodvádíš [3].
  • Umíš nejen přijímat, ale i dávat. Sám máš dostatek, takže máš kapacity k tomu, abys ses soustředil na ostatní, pomáhal jim, podporoval je a dával jim, co potřebují. Jsi empatický a díky tomu vnímáš, čím druhému ubližuješ a čím mu naopak prospíváš.
  • Respektuješ ostatní. Rozhoduješ se za sebe, ale i chápeš, že ostatní se také chtějí rozhodovat za sebe. Nemáš potřebu někoho manipulovat. Umíš přijmout odmítnutí ženou, nebereš si jej osobně.

Co dělat?

Jak se stát alfa-samcem:

 • Buduj sebedůvěru. Ta je pro alfa-samce naprosto klíčová.
  • Jdi do masivní akce. Zvykneš si na odmítnutí, časem se dostaneš k hojnosti a důsledkem bude vysoká validace a zvýšení sebedůvěry.
  • Přestaň se ptát ostatních, hlavně otázkou ve stylu co mám dělat. Typickým znakem muže s nízkou sebedůvěrou je to, že se chovají ne podle sebe, ale podle očekávání okolí (společnosti), a touto otázkou se vlastně snažíš zjistit, jaké to očekávání vlastně je. Často se také vlastně ptáš, jak můžeš holku zmanipulovat, abys dosáhl výsledku. Od potřeby výsledku je nutné se oprostit. Takže se raději přestaň ptát, přestaň vše přehnaně analyzovat a místo toho si prostě dělej, co tě napadne a co chceš. Tím zvýšíš ve své hlavě hodnotu svého vlastního názoru, a jednak si budeš svůj vlastní názor kultivovat, ale hlavně mu začneš doopravdy věřit - a tím začneš věřit i sobě.
  • Přestaň řešit odmítnutí. Neanalyzuj, proč tě žena odmítla. Nepřemýšlej, co je na tobě špatného, nebo co jsi udělal špatně. Nic na tobě není špatného a nic jsi neudělal špatně. Prostě je to její svobodná volba, její názor, není to tvůj názor, tak jí ho nech a nesnaž se ho změnit. Její rozhodnutí stejně nikdy nebudeš mít pod kontrolou, je lepší se o to ani nesnažit. Každé přemýšlení nad neúspěchem a přehnané analyzování a hledání chyb na tvé straně ti bude tvou sebedůvěru snižovat. Věř tomu, že jsi dost dobrý takový, jaký jsi, a že to je problém na její straně (nezná tě, vnímá tě zkresleně, má někoho jiného, apod).
  • Snaž se více dávat. Věř tomu, že své problémy zvládneš, a soustřeď se více na ostatní, kultivuj svou empatii. Dívej se jim do očí a zkus zjistit, jak se cítí a co jim chybí. Zkus přemýšlet, co bys pro ně mohl udělat, abys je potěšil. Samozřejmě to neznamená někomu podlízat - dávej jen lidem, které máš rád a kteří si tvou pozornost zaslouží.

Kontroverze

 • Lidská společnost není opičí tlupa, podle kodexu moderní společnosti jsou si všichni rovni a není rozdělení na alfa a beta samce není relevantní. Ano, nicméně faktem je, že lidé vnímají svou vysokou (a převážně nízkou) sebedůvěru a promítá se to do jejich chování. Proto je cílem většiny pickuperů svou sebedůvěru navýšit a stát se tak (byť symbolickým) alfa-samcem.
 • Alfa samci často nerespektují ostatní. To je bohužel pravda, mnoho pickuperů nerespektuje ostatní muže, hlavně pokud jde o přebírání ženy a podvádění. Nemají morální zábrany přebrat jinému muži jeho ženu či podvádět svou partnerku. Toto není chování, které by Puapedia uznávala a podporovala.

Odkazy