Dávání

Proč je důležité spíše dávat

 • Ty sám se budeš cítit dobře. [1] [2]
  • To je dáno i evolučně, protože příroda nás nenaučila starat se jen o sebe, ale i o ostatní, kteří sdílejí naše geny. [3]
 • Když budeš dávat, bude se ti to samo vracet. [2] [4]
 • Zesílí to tvou atraktivitu [1] [5] [6] [7], pokud dáváš opravdu nezištně a nic nečekáš nazpátek. Budeš přitahovat velmi kvalitní ženy. [4]
  • Pokud dáváš proto, abys něco získal (bral), pak to tvou atraktivitu naopak snižuje. [8]
 • Pokud budeš pořád jen brát, nikam se neposuneš, nezlepšíš se, protože zůstaneš v pozici žebráka [7] [9].

Dávání vs. kupování

Na dávání může být často pohlíženo jako na podlézání, vnucování se. Tak je to v situaci, kdy sice dáváš, ale vlastně chceš něco nazpět [6] (ale neřekneš si o to přímo), což je manipulativní. Toto chování je typické pro hodné chlapce. Pokud se tak chováš, obvykle si sám ani neuvědomíš, že tvé motivy jsou ve skutečnosti zištné.

Pokud dáváš někomu, kdo si to nijak nezaslouží, pak to vzbuzuje pochybnosti a pravděpodobně máš skryté zájmy.

Co dělat?

 • Nejdříve pracuj na sobě. Abys mohl dávat, musíš mít co nabídnout. Investuj do sebe. [8] Za každým úspěchem je spousta dřiny, akceptuj to.
  • Buď finančně nezávislý na státu a rodině [6].
  • Starej se o sebe, o svůj vzhled, hygienu [6].
 • Nastav si mysl na dávání. Jak? Prostě začni dávat, mysl se nastaví sama.
  • Dávej někomu něco každý den
   • Např. se rozhodni, že každý den nějakou ženu potěšíš [6], např:
    • Pochval ženu na ulici, že jí to moc sluší [6].
    • Řekni prodavačce, že je vidět, že má ráda svou práci [6].
  • Nesmíš však dávat zištně, kdy něco ve skutečnosti chceš.
   • Dávej tehdy, když se ti to nijak nemůže vrátit, např.:
    • Uvolni v tramvaji místo starší paní
    • Přispěj bezdomovci nějakými drobnými
    • Daruj peníze vybrané charitě
    • Daruj krev
   • Dávej těm, od kterých opravdu nic nechceš, např.:
    • Běž si v klubu popovídat s neatraktivní holkou, která se zjevně cítí osaměle
    • Povídej si s paní ve frontě, která si očividně opravdu hodně chce povídat
 • Přemýšlej, kolik dáváš.
  • Dávej alespoň tolik, abys měl dobrý pocit z toho, že tomuto světu a lidem v něm nějak prospíváš.
  • Nedávej však tolik, aby pro tebe nic nezůstalo, a aby sis neužíval svůj vlastní život tak, jak chceš.
 • Přemýšlej, komu co dáváš.
  • Dávej svým známým nebo cizím lidem odměnu.
   • Pokud pro tebe nějaký známý něco udělal, je slušnost mu dát něco za odměnu (hmotné dary, peníze).
  • Nedávej kamarádům/rodině/partnerce odměnu.
   • Pokud pro tebe někdo z nich něco udělal, nedávej mu peníze ani hmotné dary. Přijmi to s tím, že mu něco dáš někdy jindy.
  • Dávej kamarádům/rodině/partnerce svou pozornost, respekt, své ohledy.
   • Pokud se s tebou kamarád chce vidět, vyjdi mu vstříc.
   • Pokud ti kamarád chce něco říct, vyslechni ho.
   • Pokud tě kamarád někam zve, přijmi pozvánku.
   • Přizpůsob se svým kamarádům, dej jim občas přednost před svými prioritami. I to je dávání.
  • Dávej své partnerce. Kup jí kytku. Pozvi ji na večeři [5].
  • Zanech ženu v lepším stavu, než byla předtím [1] [10]. Celá interakce by měla ženě dát větší sebevědomí, větší pocit spokojenosti sama se sebou. To se týká jak krátké interakce (oslovení), tak třeba i delšího vztahu.
  • Nedávej nic kamarádce, se kterou chceš mít něco více. To by bylo podlézání (také viz. Kamarádská zóna).
  • Nenech se zneužívat. Pokud někdo tvé ochoty dávat jen využívá a nic nedává zpět, pak dané osobě přestaň dávat.
 • Dávej i maličkosti.
  • Pozdrav, usměj se, podej ruku [11].
  • Dávej dobrou energii, dobrou náladu, pobavení [2] [9].

Odkazy