Dobrá nálada

Tvoje nálada má obrovský vliv na tvé výsledky, a velmi silně ovlivňuje tvou atraktivitu. Pokud máš dobrou náladu, pak:

 • cítíš spoustu radosti, uvolnění, nadšení
 • nemáš potřebu nic analyzovat, pochybovat o sobě, je ti jedno, co si kdo myslí [1]
 • jsi méně stydlivý, máš snížené vnímání strachu, jsi přirozenější [2]

Dostat dobrou náladu je důležité hlavně, pokud jsi předtím dělal nějakou logickou/analytickou činnost, při které jsi byl "uvnitř hlavy" a méně jsi naživo komunikoval s lidmi [3].

Velmi dobrá nálada, která by se v extrému dala považovat i za euforii, je označována různě, např.

 • state
 • momentum
 • zóna [2]
 • bod varu [1]
 • stav flow [4]
 • vibe (tím je myšleno hlavně to, jak působíš na ostatní díky své náladě - "dobrý vibe", "špatný vibe")

Nováčci se do takového stavu dostanou nejsnadněji [5], protože prakticky cokoliv je pro ně výstupem z komfortní zóny. A výstupy z komfortní zóny jsou pro získání nálady nejefektivnější.

Co dělat?

Získej dobrou náladu

 • Vystupuj z komfortní zóny:
  • Chovej se jako dítě, dělej si ze sebe legraci [1]
  • Protahuj se a dělej pohybové kreace, při kterých sice budeš vypadat hloupě, ale musíš se zbavit ega a musíš to hodit za hlavu [3].
   • Tleskej rukama [1]
   • Roztáhni doširoka ruce [3]
   • Plácej si s ostatními' (high five) [1]
   • Záměrně v klubu tancuj jako nemehlo [1]
  • Oslovuj co nejvíce, nebo měj alespoň nějaké interakce.
  • Dívej se na lidi, navazuj oční kontakt, usmívej se na ně [3].
   • Minimalizuj prodlevy mezi interakcemi. Jakmile jsi přestal mluvit s jednou osobou, co nejdříve vyhledej další [1] Aby ses do nálady dostal, potřebuješ takto rychle oslovit několik žen (minimálně tři [2] [4]).
   • Mluv s kýmkoli, nejen s atraktivními ženami [1].

Nebuď na dobré náladě závislý

 • Oslov i tehdy, když dobrou náladu nemáš [2].
 • Svou náladu a emoce přijmi, ať jsou jakékoli, jen jako informaci, ale nebuď na nich závislý [6] a nepodřizuj jim své akce.

Odkazy