Kamarádská zóna

Ona: "Bože, pošli mi muže, který rozumí mým potřebám a bude si mě vážit".
Bůh: "To už jsem udělal před lety, ale ty mu pořád říkáš, že ho máš ráda jen jako kamaráda!"

Kamarádská zóna (anglicky friend-zone) je situace, kdy muž dlouhodobě touží navázat romantický vztah, místo toho je však s dotyčnou ženou ve vztahu kamarádském [1]. Udržuje si naději, že se to někdy změní, pokud však tato naděje zůstává dlouhodobě nenaplněna, muž je ze situace frustrován a snižuje se jeho sebehodnocení. Často si s dotyčnou ženou vypěstuje oneitis. Kamarádská zóna je pro některé pickupery synonymem pekla. [2]

Jiná situace je však muž, který cítí hojnost, nepotřebuje a nechce balit další ženy, a je pro něj komfortnější zůstat s jistými ženami jen kamarád. Takový muž se může do kamarádské zóny dostávat úmyslně [3] a je to samozřejmě v pořádku. Takovým mužem žena pohrdat nebude, protože vidí, že nic nepotřebuje, doopravdy od ní nic nechce, což je (obzvlášť pro velmi kvalitní ženy dost neobvyklé). Navíc, pokud žena o tebe má zájem a ty působíš nedostupně, může to na ni působit doslova jako magnet.

Typický scénář

 1. Potkáš ženu. Uvnitř cítíš, že tě žena přitahuje, ale bojíš se dát najevo svůj zájem.
 2. Chováš se jako kamarád, hodný chlapec, nastavíš rámec kamarádství a doufáš, že ze se objeví zájem ze strany ženy. [2] Hodnota ženy ve tvých očích dále roste, o to více se bojíš odmitnutí. Navíc je pro tebe čím dál obtížnější ukázat svůj zájem, protože vztah už máš nastaven včetně vzorů chování a (naprosto správně) cítíš, že by bylo divné se najednou chovat jinak.
 3. Konečně se odhodláš ženě sdělit, jak se cítíš, protože déle už to nevydržíš (postupně ses zamiloval, začínáš ženu potřebovat). Musí to ven, takže "vše vsadíš na jednu kartu".
 4. Žena tě odmítne a obvykle oznámí, že tě má ráda, ale jako kamaráda a ty jsi silně emocionálně zasažen přesně tak, jak jsi to čekal. Tvé sebevědomí je silně poškozeno.
 5. Stáhneš se a tvoje chování se vrátí do "normálu", opět se chováš jako kamarád. To ženu uklidní - na to je zvyklá, a také to je pro ni signál, že tvůj zájem o ni není opravdový, a že se jednalo o nějakou chvilkovou emocionální výchylku. Tvá frustrace však pokračuje a ty stále doufáš, že jednoho dne se situace nějakým zázrakem změní.

Alan Roger Currie takové chování muže označuje jako tzv. druhý mód komunikace (Mode Two) [4]. V některých případech kroky 3 a dále chybí, muž zájem neprojeví vůbec. To je označeno jako třetí mód komunikace (Mode Three). V tomto módu muž obvykle doufá, že žena se do něj zamiluje pro jeho kvality - snaží se tedy své kvality prezentovat, kvalifikovat se a prodávat sám sebe (tzv. mindset prodejce).

Mám tě ráda, ale jako kamaráda

Tato věta je velmi známá a (ne)oblíbená [5] [6]. V angličtině je věta známá pod zkratkou LJBF = Let's Just Be Friends [7] [8] i mimo pickup komunitu.

Důvody takové reakce u ženy:

 • Žena cítí, jak jsi needy.
 • Cítí se zmateně, nečekala to, protože dříve jsi nedal nic najevo a ona tedy tímto způsobem nad tebou neuvažuje. Najednou od ní něco čekáš a ona se cítí pod tlakem. [2]

Proč ses tedy do kamarádské zóny dostal?

 • Strach projevit svůj zájem, strach z odmítnutí [1] – místo toho čekáš, až svůj zájem ukáže ona. [2]
 • Nedostupnost ženy tě přitahuje. Když máš pocit, že ženu nemůžeš mít, navyšuje to pro tebe její hodnotu, a ještě více si ji stavíš na piedestal.
 • Nedostatečná perzistence, obvykle již po prvním pokusu se vzdáš.
 • Návyk přizpůsobit se. Jelikož jsi zvyklý nechovat podle sebe ale podle toho, jak to tvoje okolí očekává, tak se přizpůsobíš ženě, která očekává, že se budeš chovat tak, jako vždy (jako kamarád). Neukážeš ji svou sexualitu, a ona se pak bude stydět ukázat ti svou, abys ji nesoudil (protože působíš, jako puritán). [2]
 • Falešná naděje. Převážně pokud jsi introvert, můžeš mít tendenci žít spíše ve snu než v realitě, a pak máš také tendenci udržovat si lichou naději, že se situace může změnit.
 • Nedostatečná sebeláska. Nemáš se rád dostatečně na to, abys přestal udržovat vztah, který ti způsobuje frustraci.

Neblahé důsledky pobytu v kamarádské zóně

 • Frustrace, podlomená sebedůvěra. Nenaplněná očekávání mohou způsobit, že máš pocit, že si nezasloužíš to, co chceš.
 • Ztracený čas. Převážně pokud máš se ženou oneitis, pak situace způsobuje, že nevyhledáváš příležitosti jinde, kde bys mohl rychleji nalézt plnohodnotný vztah.

Co dělat?

"Zkusila mě dát do kamarádské zóny. Řekl jsem jí, že další kámoše nepotřebuju a dal jsem ji do 'jdi do prdele' zóny"

Klíčem je, aby ses ty sám nechoval jako kamarád, aby tě ani ona za kamaráda nepovažovala.

 • Projev zájem ihned a přímo, když víš, že se ti žena líbí, například v přímém oslovení. Neodkládat to! A pokračuj stejně, dokud tvůj zájem trvá.
  • Musíš riskovat a být ochoten o ni přijít [1]. Buď nekompromisní.
  • Projevení zájmu nepřímo, např. pomocí laciných komplimentů [5], spíše může vypadat jako podlézání. Komplimenty ano, ale pouze opravdové!
  • Tvůj zájem musí být tak zřejmý, aby se dotyčná bála být s tebou o samotě, protože jí bude jasné, že určitě k něčemu dojde [1].
  • Projevení citů naopak ženu může odradit [5] [1] [2] (viz. výše).
 • Choď s ní na rande, ne na kamarádské aktivity. Obvykle jde spíše o večerní setkání, které může vést k sexu (vinárna, bar), ne přes den (oběd, káva) [5].
  • Měli byste se spolu vyspat. Tím ale kamarádství končí, což musíš být ochotný riskovat, a ona taky [1].
 • Nepřizpůsobuj se tomu, co chce ona, buď perzistentní v tom, co chceš ty a nevzdávej se. Pokud tě žena odmítá, pak na ni netlač, ale zároveň stále dávej najevo, že s ní chceš mít něco víc.
 • Neudržuj vztah, který nemá smysl. Pokud žena má zájem maximálně o kamarádství, drží si své hranice a ty chceš něco víc, máš dvě možnosti:
  1. Smiř se se situací tak, jak je. Akceptuj, že spolu nikdy nebudete a naděje je nulová. Dobře zvaž, jestli ti i tak kontakt s ní za to stojí.
  2. Ukonči to. Nevyhledávej pravidelný kontakt s ní. Nepiš jí aktivně, nezvi ji nikam, neřeš ji. Nech to na ni, pokud chce, pak ať ti nějak ukáže, že se jí líbíš. A pokud ona vyhledává pouze kamarádský kontakt a ty o takový kontakt zájem nemáš, tak to odmítni.
 • Buduj si sebevědomí, sebedůvěru a hojnost [1] [2], aby ses do takové situace nedostával.

Odkazy