Manipulace

Velkým problémem pickupu je, že pickupeři se snaží ovládat své okolí – hlavně holky a ženy, které svádějí. Takové ovládání je jednak nemorální a také pokusy o takové chování jsou velmi nepříjemné a odporné. Je to také jeden z hlavních důvodů, proč je pickup laickou veřejností často odmítán. Pro mnoho koučů a lektorů svádění je přítomnost manipulace v pickupu tak znepokojivá, že se kvůli ní ohrazují vůči celé PUA komunitě a nepřejí si být s ní jakkoli spojováni.

Jak poznat manipulativní chování

Kdy tedy manipuluješ a kdy jsi manipulativní? Vlastně poměrně často, protože jsme se to naučili už jako malé děti. Děti už odmala umí brečet, řvát a zlobit jen proto, aby přitáhly pozornost. Naopak je velmi těžké nebýt manipulativní.

Pokud bychom hledali definici, pak bychom řekli, že manipulujeme tehdy, když lidem neříkáme, co doopravdy chceme, ale místo toho použijeme nějakou (klidně malou) lež či lest, abychom je k něčemu donutili. Například:

 • Podlézání. Kupování dárečků, květin, placení za ženu, atd. Toto chování je typické pro ne-pickupery, hlavně tzv. hodné chlapce. Je to nejběžnější a nejznámější forma manipulace. Manipulativní je proto, že se tváříš, jako bys dával, protože máš dotyčnou rád, ale ve skutečnosti chceš brát (chceš sex apod). Navíc podlézání navyšuje tvou investici a pokud ti žena nic nevrací, pak snižuje tvou atraktivitu a tím je zcela kontraproduktivní.
 • Používání rutin, které nevychází z tebe, ale jejich cílem je mají podvědomě ovlivnit ženu. To už je typický nástoj pickupera, rutiny používáš kvůli efektivitě a jde ti jen o výsledek, což před ženou skrýváš. Asi to nerad slyšíš, ale také se jedná o manipulaci, pár příkladů:
  • Negy. Úmyslné popichuješ holku za účelem zvýšení tvé hodnoty na úkor její.
  • Push-pull. Úmyslně střídáš zájem a nezájem, čímž demonstruješ to, že nejsi needy. Tím se snažíš být atraktivní.
  • Používání nepřímých oslovení, kdy předstíráš, že ti jde o něco jiného, než primárně o její oslovení. prostě použiješ nějakou záminku a pak se tváříš, že jste se zapovídali jen náhodou.
 • Ukazuješ svou sebedůvěru (ale hraješ ji), aby tě holka chtěla, např:
  • Řeč těla – schválně se stavíš tak, jako byl byl ta největší alfa
  • Tón hlasu – schválně mluvíš hrubě, hlubokým hlasem, protože jsi slyšel, že to je atraktivní, takže to hraješ
 • Používáš malé psychologické fintičky, abys dosáhl toho, co chceš, např.:
  • Zveš úmyslně asertivně. Místo, aby ses zeptal Zajdeš se mnou na kafe?, tak ji vyzveš Pojď se mnou na kafe, nebo oznámíš V úterý zajdeme na kafe - mnoho pickuperů věří, že když se vyhneš otázce, tak se vyhneš i záporné odpovědi. Popř. se zeptáš bez záporu – místo aby ses zeptal Nechceš se mnou na kafe?, tak se zeptáš Zajdeš se mnou na kafe? Mnoho pickuperů věří, že zápor v tázací větě ženě automaticky vsugeruje negativní odpověď na pozvání, takže se úmyslně ptá kladnou větou.
  • Rozhodovací nůžky. Další možnost je zeptat se Který den máš čas na kafe, v úterý nebo ve středu? - mnoho pickuperů věří, že když se zeptáš tímto způsobem, žena se chybí na rozhodování ze dvou nabídnutých možností a vůbec ji nenapadne třetí možnost, a to že by pozvání úplně odmítla.

Proč máme potřebu ostatní manipulovat?

To je jednoduché – prostě si myslíme, že jinak bychom nedostali to, co chceme. Buď se ale v tomto pleteš (jen si málo věříš, takže si myslíš, že nemáš pro ostatní takovou cenu, abys dostal to, co chceš), a nebo máš pravdu, ale nejsi ochoten se s tím smířit. Pokud něco chceš a nejsi ochoten přijmout, že ti to holka nedá, pak jsi needy. To, že ti ostatní nechtějí dát to, co chceš, ti nedává právo jimi manipulovat. A tím se dostáváme k dalšímu bodu.

Proč je manipulace špatná?

Ono to není nic strašného, nicméně z dlouhodobého hlediska je to rozhodně kontraproduktivní hlavně z hlediska tvého vlastního myšlení.

 • Dlouhodobě ti to brání mít kvalitní vztah. Kvalitní vztah je o skutečné upřímnosti, otevřenosti a respektu. Možná jsou tohle pro tebe momentálně blbosti, ale když se učíš být manipulativní (a ano, pickup často vyloženě učí být manipulativní), tak v podstatě jdeš opačným směrem a místo aby ses holce více přiblížil a více se jí otevřel, tak mezi vámi vytváříš bariéru. A i kdyby ona to nepoznala, tak ty to víš a ty tu bariéru vytváříš ve své vlastní hlavě.
 • Je to nemorální. Malá lež je také lež a pokud chceš růst v opravdu kvalitního chlapa, pak bys měl své osobní hodnoty spíše podporovat, než je podrývat.
 • Je to nechutné. Často žena tvé snažení snadno prohlédne a buď je jí to k smíchu, nebo jí to může připadat dokonce i odporné. A dosáhneš pravého opaku toho, než jsi chtěl. Často se z pickupera stává persona, která se snaží ovládat úplně všechny, a tím všechny od sebe odhání. [1]

Lze namítat, že termín manipulace je přehnaný a taková manipulace je v každodenním životě běžná. Podle této definice je manipulací i obyčejný úsměv. Ano, úsměv či komplimenty mají sice jako hlavní cíl získat si náklonnost ženy, ale to se o nich všeobecně ví, a proto není třeba je považovat za tak špatné. Jednoduché přirovnání: když vidíš zaplacenou inzertní stránku a víš že se jedná o reklamu, a tolik ti to nevadí. Pokud je zaplacená recenze produktu, u které čekáš nestrannost, takže nevíš, že se jedná vlastně o zkreslené informace, pak se jedná o velmi silnou manipulaci a je velmi amorální. Úsměvy či komplimenty jsou v tomto smyslu podobné malé reklamě, která nevadí, ale i ty by měly být nejlépe úplně přirozené.

Co dělat?

 • Pracuj na své sebedůvěře. Tvá vnitřní potřeba manipulovat často vychází z tvého pocitu, že nejsi pro holku dost dobrý – a proto ji musíš manipulovat, abys ji stejně získal. Je to blbost, a musíš se naučit přijmout, že prostě jsi dost dobrý takový, jaký jsi, bez ohledu na to, co si myslí ostatní.
 • Pracuj na hojnosti, potřebuješ mít pocit, že žen máš dostatek. Pak nebudeš mít zapotřebí ženy nijak ovládat, protože pokud ona nechce totéž, co ty, tak ti to nebude vadit, protože jiná (a stejně kvalitní) to chtít bude.
 • Vyhýbej se návodům, které tě nabádají k předstírání čehokoli, co tobě samotnému není přirozené.
 • Buď tvrdší na sebe i na ostatní. Za nic se neskrývej, na nic se nevymlouvej, přijmi a řekni věci tak, jaké doopravdy jsou. Všechno říkej na rovinu. [2] [3] A neboj se přiznat i své slabosti. [4]

Odkazy