Mysl


Tvé nastavení mysli je často důsledek sociálního programování. Pro získání úspěchu je nutné změnit i nastavení mysli, jinak se budou tvé stávající výsledky opakovat stále dokola [1].

Příklady různých nastavení mysli

Nákupčí/prodejce

 • Buyer mind-set, neboli mind-set nákupčího, je nastavení mysli, kdy:
  • Vnímáš vysoko svou vlastní hodnotu a nepochybuješ o ní.
  • Při interakci se snažíš spíše hodnotit ženu a zvažovat, jestli o ni máš či nemáš zájem.
 • Seller mind-set, neboli mind-set prodejce, je nastavení mysli, kdy:
  • Vnímáš vysoko hodnotu ženy a nepochybuješ o ní.
  • Snažíš se spíše vyzdvihnout své kvality, aby žena měla o tebe zájem.

Hojnost/nedostatek

Není to o tom, zda v daný okamžik opravdu máš, či nemáš dostatek žen (či čehokoli jiného), ale zda cítíš a věříš tomu, že máš možnosti [2] a když chceš, tak si ženu/ženy umíš získat.

 • Pokud máš pocit hojnosti, pak se o ženu nebojíš, věříš si, cítíš se dobře a jsi atraktivnější.
 • Pokud máš pocit nedostatku, pak se necháváš řídit strachem, jsi needy a frustrovaný.

Dávání/braní

 • Pokud bereš (jsi value taker), pak se snažíš něco získat, manipuluješ ženu, aby si myslela a dělala to, co ty chceš.
 • Pokud dáváš (jsi value giver), pak ženu neovlivňuješ, ale pouze jí nabízíš sám sebe, své hodnoty, svou pozitivní energii. Jednáš tak, abys ženě zlepšoval život [3].

Předpoklad úspěchu/neúspěchu

 • Pokud předpokládáš úspěch, nakonec to tak obvykle opravdu dopadne [4].
 • Pokud předpokládáš neúspěch, nakonec to tak obvykle opravdu dopadne [4] (např. protože sám sebe sabotuješ).

Tento fenomén se také někdy označuje jako sebenaplňující se proroctví (anglicky self-fulfilling prophecy). V podstatě totéž je i placebo efekt - pokud opravdu věříš, že se uzdravíš, pak se pravděpodobně uzdravíš.

Soupeření/sounáležitost

Mnoho pickuperů má problém s tím, že ženu vnímají jako soupeře, kterého musí porazit, aby nad ním zvítězili [5] [6]. Pokud takový rámec žena vycítí, pak má problém vybudovat si důvěru, protože nikdy neví, zda není manipulována.

 • Pokud bereš ženu jako soupeře (ty vs. ona), pak se snažíš ji ovlivňovat tak, aby si myslela a dělala to, co ty chceš.
 • Pokud bereš ženu jako společníka (ty a ona), pak se snažíte pracovat na společných cílech [7] (vztah, kvalitně strávený čas apod). Vedeš interakci tak, že to byla win-win situace [3], vytváříš pro vás dva bublinu.

Co dělat?

 • Dávej ostatním a nic za to nechtěj. Samozřejmě se nenech využívat, ale pomáhej ostatním, investuj do nich, přemýšlej, co potřebují, co jim chybí a pomáhej jim.
  • Tím si vybuduješ pocit hojnosti u sebe. Protože dává ten, kdo má dostatek.
 • Nekvalifikuj se. Nauč se svou hodnotu znát, ale neprodávej se [8] a nikoho o ničem nepřesvědčuj. Nesnaž se nijak demonstrovat svou hodnotu (či dokonce nadřazenost).
  • Vybuduješ si tak mind-set nákupčího, protože svou hodnotu nijak neprezentuješ.
 • Předpokládej úspěch.
  • Vizualizuj si, jak by vypadal úspěch, předtím, než půjdeš do akce [9] [10].
  • Choď hodně do akce, oslovuj, nabírej zkušenosti. Sepisuj si své úspěchy.

Odkazy