Potřeba

"Když vidíš holku a chceš, aby ses jí líbil"

Na rovinu: pokud holku potřebuješ, jsi v hajzlu. Holka by měla být bonus k tvému skvělému životu, doplněk, který máš navíc k tomu, že máš skvělý životní styl a jsi spokojený s tím, kdo jsi. Pokud to tak není a ty naopak potřebuješ holku, abys byl šťastný a spokojený, pak máš problém, protože tohle přesně holky vycítí a extrémně je to odpuzuje.

Potřeba (anglicky to need) je více, než chtíč (anglicky to want). Potřeba nastává tehdy, kdy se potřebný není ochoten smířit s tím, že by nedostal to, co potřebuje (je na tom tedy závislý). Pokud by k takové situaci došlo, pak by potřebný byl emocionálně velmi zasažen. Muž, který je potřebný, závislý či dokonce zoufalý, je často označován anglickým termínem needy. Bohužel v pickup komunitě se to týká naprosté většiny nováčků. Mají pocit, že ke svému štěstí potřebují holku a bez holky musí být nešťastní [1].

Jak potřebnost vzniká?

Mnoho mužů se točí v bludném kruhu, ze kterého se nemohou dostat:

 1. Pokud jsi dlouhodobě sám, můžeš získat pocit, že si nedokážeš najít holku. To v tobě vyvolává silný strach, že zůstaneš sám navždy. Tento strach tě děsí a způsobuje, že cítíš obrovskou potřebu si k sobě někoho najít.
 2. Pokud jsi potřebný (needy), jsi velmi neatraktivní, někdy dokonce až odpudivý. Je to totiž tvá slabost - v očích ostatních jsi slabý, ubohý, zoufalý, máš očividný nedostatek toho, co potřebuješ. Pokud máš nedostatek sexu, budeš se pravděpodobně zuřivě snažit o sex. Čím více se však snažíš, tím méně je ti vyhověno, neboť ženy tvou potřebnost cítí. Potřebnost u ostatních vyvolává podvědomě odpor a ty ztrácíš respekt. Žena se cítí pod velkým tlakem tvé potřeby, pokud se na ni příliš upneš. [1] Když ženu potřebuješ, nedáváš jí možnost úniku, nedáváš jí možnost svobodné volby. Dusíš ji, nutíš ji a naléháš. Tvá potřeba je pro tebe silnější, než tvůj respekt k ní. Rovněž, pokud máš potřebu, snažíš se automaticky mnohem více brát než dávat, což také vůbec není atraktivní.
 3. Jelikož ostatní spíše odpuzuješ, než abys je přitahoval, zůstáváš dlouhodobě sám a jsi stále na bodu 1. Čím více se snažíš s tím něco udělat, tím zbytečnější ti ta snaha připadá a utvrzuješ se ve svém nízkém sebehodnocení.

Za vznikem potřeby je obvykle nedostatek toho, co právě potřebuješ. To co nemáme, nebo nemůžeme mít, to obvykle chceme nejvíce (viz. Nedostupnost). Pokud je ten nedostatek dlouhodobý, může chtíč přerůst v potřebnost [2]. Pokud máš nedostatek žen, pravděpodobně máš potřebu získat ženu. Pokud se ti nedaří získat od žádné ženy telefonní číslo, pak pravděpodobně budeš prahnout a bojovat o telefonní číslo. Pokud telefonní číslo máš, a žena ti přestane odepisovat, může pro tebe být její odpověď tak důležitá, že ji potřebuješ - protože bylo pro tebe velmi obtížné číslo získat. Její ukončení komunikace způsobí, že jsi opět na začátku a tedy to bylo vše zbytečné, a takové uvědomění může být velmi bolestivé.

Aby ses z bludného kruhu dostal, musíš se paradoxně smířit s tím, že nemáš to, co chceš - a stejně se naučit být šťastný [1]. Pouze tak se tvoje přítomnost nestane pro ostatní zátěží, ale bonusem. Když máš dost energie sám pro sebe, máš dost energie i na rozdávání.

Potřebnost je velmi problematický koncept, neboť je velmi blízká ke chtíči, zároveň působí přesně obráceně. Pokud něco chceš a jdeš si za tím, jsi asertivní, pak získáváš velmi pozitivní emoce a respekt u ostatních. Pokud to ale potřebuješ a tvé ego nedokáže překonat, když to nedostaneš, pak se karta obrátí a tvé chování se stane odpudivé. Odlišit tyto dvě situace od sebe vyžaduje vysokou schopnost sebereflexe a uvědomění si toho, jak bys vnímal, kdybys nezískal předmět svého zájmu.

Dalším extrémem potřebnosti je oneitis, kdy muž potřebuje jednu konkrétní ženu - a žádnou jinou. Tento případ často hraničí s posedlostí. Hlavní příčinou je strach z toho, že tato příležitost je jedinečná a pokud ji promarníš, tak jiná nebude. Snažíš se tedy této příležitosti držet za každou cenu. Danou příležitost hodnotíš velmi vysoko a často dokonce výše, než sám sebe.

Jak se potřebnost projevuje?

Pokud ženu potřebuješ, má to řadu projevů a důsledků:

 • Přehnaně upínáš naděje na ženu/ženy
  • Nejsi ochoten přijmout odmítnutí ženou a doufáš, že se to jednoho dne změní
  • Nadhodnocuješ každou investici ženy a nebo také každý její projev nezájmu.
   • Holka ti odpovídá na otázky a ty si hned myslíš, že má o tebe zájem
   • Cítíš úzkost, když žena přestane komunikovat, neustále hlídáš mobil a čekáš na odpověď
   • Jsi žárlivý, kdykoli se žena dostane do kontaktu s jiným mužem
  • Hodně do ženy investuješ a doufáš, že ona také bude ještě více investovat.
   • Příliš se ženě přizpůsobuješ nebo jí podlézáš [3]
   • Příliš často ženu kontaktuješ, abys ověřil, že k tobě cítí stále totéž

V každém případě ženy dokážou potřebnost velmi dobře rozeznat na podvědomé úrovni (intuicí).

 • Všimne si, že nápadně moc tlačíš na výsledek a zjevně jsi na něm emočně závislý.
 • Všimne si, že investuješ mnohem více, než ona.

Pokud se to stane, velmi pravděpodobně ti bude odepřeno právě to, co potřebuješ a to u tebe prohloubí tvé negativní pocity.

Co dělat?

V každém případě je dobré si uvědomit, že jsi potřebný. Obvykle to poznáš tak, že ti daná příležitost připadá unikátní a speciální. Pokud máš radost, že danou příležitost máš, ale zároveň strach, že bys o ni mohl přijít, pravděpodobně jsi needy.

Nechovej se needy

Potřebnost lze do jisté míry maskovat - tedy předstírat, že nejsi needy (i když jsi). Obvykle to znamená omezit (minimalizovat) svou investici do ženy.

 • Nechovej se, jako hodný chlapec.
  • Nepodlézej, nepřesvědčuj ji, že jsi ten pravý [3].
  • Nesnaž se pro ni stále něco dělat [3].
 • Netlač na ni [3].
  • Buď trpělivý. Dej všemu čas [4].
  • Nesnaž se schůzku vynucovat.
   • Nenuť ji, aby se s tebou sešla co nejdříve, když ona sama o to nejeví zájem [3].
   • Nesnaž se získávat potvrzení, že se schůzka uskuteční [3].
  • Předstírej nezájem či nedostupnost.
   • Push-pull - střídání zájmu a nezájmu [5]
   • Žádost o schůzku stylem, že ty někam jdeš a ona se k tobě může přidat (ale nemusí)
  • Předstírej zaměstnanost.
   • odepisuj se zpožděním [5] [3]
   • odlož první kontakt na jiný den, nebo několik dní od získání kontaktu

Tyto techniky však řeší pouze následek, nikoli příčinu.

Přestaň být needy

Nejefektivnější je potřebnosti zcela předejít:

 • Přestaň ji potřebovat. Akceptuj, že ji nemusíš mít, a svět se nezhroutí. Samozřejmě to neznamená, že ji tedy necháš plavat.
  • Představ si, že máš jistotu, že vše dobře dopadne [4]. Někdo přijde, a bude ti garantovat, že ať uděláš cokoli, tak nakonec se dostaneš tam, kam chceš. Pokud tomuhle uvěříš, pak se uklidníš, nebudeš mít potřebu tolik investovat a špatné nastavení mysli bude pryč.
  • Převrať poptávku na nabídku. Nesnaž se brát hodnotu, ale dávat (viz. Nastavení mysli). Na celou interakci a chtíč začít pohlížet ne jako na poptávku, ale jako svou nabídku. Příklad: Pokud nutně potřebuješ sex, podívej se na to jako na svou silnou stránku. Jsi nadržený kanec, dokážeš holku pořádně ošukat. A to je to, co ženě nabízíš. Pokud nechce, je to její problém, ty jsi ten, kdo něco má, ty jsi ten, kdo dává. Samozřejmě to není nějaká technika, která by zaručovala výsledek, ale může přispět ke zvýšení sebedůvěry.
  • Vůbec se nesnaž ženu nijak ovlivnit. Nesnaž se ji balit, tobě by to mělo být úplně jedno [6]. Celá interakce by měla vypadat tak, že ty sice dáš ženě najevo zájem, ale zároveň jí dáš prostor i odejít. Rozhodnutí, zda s tebou bude nebo nebude, necháš zcela na ni, a ať už se rozhodne jakkoli, jsi připraven to respektovat. Dokonce jí můžeš odchod usnadnit, pokud máš pocit, že se zdráhá např. ze slušnosti projevit svůj nezájem. Může se to jevit jako kontraproduktivní - samozřejmě to nevede k výsledku, ale velmi to posiluje tvé sebevědomí, morální kodex a schopnost nebýt needy. Příklad:
   • Pokud jste na schůzce, kde se žena očividně nebaví a tobě se nedaří (nebo nechceš) její náladu zlepšit, můžeš se zeptat, zda už chce jít domů.
 • Investuj do sebe, abys navýšil své sebehodnocení. Dokaž, že se miluješ a dělej pro sebe maximum. Starej se o své zdraví, sportuj, kupuj si dobré věci, najdi si skvělou práci, cestuj a dělej, co tě baví. Obklop se lidmi, které máš rád a oni mají rádi tebe, nevěnuj se lidem, kteří tě vysávají. Buď ty ten, kdo má pro tebe nejvyšší hodnotu. Žena pak může mít také vysokou hodnotu, ale nebude mít nikdy vyšší hodnotu, než ty sám.
  • Když budeš sám mít dostatek, budeš schopen více dávat, než brát (také viz. Nastavení mysli).
  • Buduj svou sebedůvěru. Pokud si věříš, že dokážeš získat atraktivní ženu, pak nebudeš mít pocit, že některou z nich nutně potřebuješ. [2] Ale také musíš vědět, že budeš šťastný, i kdybys zůstal sám. Na světě nejsou jen ženy, existuje i spousta jiných skvělých věcí.
  • Buduj hojnost. Pokud máš hojnost, daná příležitost pro tebe opravdu není jediná a opravdu nebojíš se ji ztratit. Proto pak nic neřešíš a toto téma pro tebe není důležité.

Odkazy