Rámec

Rámec (anglicky frame) je (obvykle nevyřčený) kontext/situace, ve které se daná interakce/konverzace nachází. Rámec obvykle vnímají všichni účastníci interakce stejně, aniž by se na něm nutně domluvili.

Rámec slouží pro oba k pochopení, co se vlastně bude dít a kam interakce vede. Vytvoření rámce a přechod na jiný rámec je podpořen nějakou akcí, která je pochopitelná pro oba tak, aby rámec byl jednoznačný. Pokud rámec nevytvoříš, nebo je rámec nejasný, můžeš způsobit diskomfort, zmatení, a působí to divně. Např:

  • V restauraci si sedneš ke stolu naproti cizí slečny, nic neřekneš a objednáš si jídlo. Tím jsi nevytvořil žádný rámec, ona neví, proč sis přisedl, jestli s ní chceš mluvit, nechceš, bude zmatená.
  • V restauraci se zeptáš "máte tady místo?" a sedneš si naproti cizí slečny a objednáš si jídlo a dál nic neříkáš. Tím nastavíš rámec "chci si jen sednout, nic od tebe nechci" a ona to nebude nijak řešit.

Příklady rámců

  • Oslovíš nepřímo ženu s otázkou, kudy se dá dostat někam. Tím nastavíš rámec zjistím, jak se dostat někam a půjdu. Pokud neodcházíš, pak to bude působit divně a žena bude nejspíše zmatená, protože nebude vědět, v jakém rámci (kontextu) se vlastně interakce nachází - ty očividně nedodržuješ rámec, který jsi vytvořil. Pokud jsi konverzačně zdatný a interakci udržíš (zaháčkuješ si ji), pak se rámec přesune do zajímám se o tebe, a pak se uvidí nebo nějak jsme se zakecali. Pokud vezmeš ženu na instantní rande, rámec se změní na strávíme nějaký čas společně a žena s tím samozřejmě počítá, že to tak bude, aniž byste si řekli, kolik času spolu strávíte.

Co dělat?

  • Přemýšlej, zda nenastavuješ špatný rámec. Dávej si zpětnou vazbu.
    • Nenastavuješ příliš přátelský rámec? Možná jsi to ty, kdo nastavil rámec jen si povídáme, a to je vše. Žena se tomu podřídila. Možná jsi projevil zájem, ale pak jsi zůstal u běžné konverzace. Možná se ženy dotýkáš, ale neeskaluješ, tvé doteky jsou spíše přátelské.