Sebevědomí

Sebevědomí je znalost své reálné hodnoty a reálných schopností (to, v čem si věříš), to opravdu dokážeš.

Pokud si věříš, ale odmítáš jakoukoli zpětnou vazbu (protože si vlastně nejsi jistý), pak máš velké ego [1].

Kdo má nízké sebevědomí?

 • Muž, který si o sobě myslí, že má nízkou hodnotu, protože každý člověk má vysokou hodnotu - alespoň by měl mít pro sebe samotného (viz sebeláska).
 • Muž, který má velmi vysoké schopnosti a přitom svým schopnostem nevěří.
 • Muž, který má velmi nízké schopnosti a přitom si myslí, že má vysoké schopnosti.

Kdo má vysoké sebevědomí?

 • Muž, který má v určité oblasti malé schopnosti a přitom si je toho vědom a přijímá to.
 • Muž, který má v určité oblasti velké schopnosti a je si toho vědom.

Co dělat?

Pro navýšení sebevědomí je třeba se na sebe podívat naprosto racionálně a kriticky.

 • Posuď sám sebe co nejvíce objektivně, racionálně a nic si nenamlouvej [1].
  • Uvědom si, v čem jsi dobrý. Pochop svoje dobré vlastnosti a schopnosti a uznej, že je opravdu máš. Uvědom si, kolik jsi toho už dokázal [1].
  • Uvědom si, v čem nejsi dobrý. Uznej své chyby a smiř se s nimi. Zahoď své ego a přijmi sám sebe, i když v něčem nejsi dobrý. Uvědom si, že máš vysokou hodnotu i se svými chybami, a prostě pracuj na jejich odstranění, pokud je to možné.
 • Uvědom si, že ti nikdo nekřivdí [2]. Svět ti nic nedluží. Věci prostě jsou takové, jaké jsou, a je jen na tobě, jak se k nim postavíš. Nejvíce si situaci komplikuješ hlavně ty sám. Musíš přijmout zodpovědnost za svůj život.
 • Nastav si svoje vnitřní hodnoty, sepiš si je a řiď se jimi [2]. Budeš pak vědět, kdo vlastně jsi.
  • Měj svůj morální kodex.
 • Uvědom si, co vlastně chceš. Vnímej své potřeby a touhy. Dej jim prioritu.
  • Žij podle sebe, ne podle očekávání ostatních [2]. Tvé touhy by vždy měly být přednější, než to, co od tebe chtějí ostatní.

Odkazy