Validace

Validace, nebo také potvrzení je proces získání uznání (potvrzení) sama sebe - a vlastní hodnoty - u ostatních. Všichni přirozeně validaci vyhledáváme, nejvíce však samozřejmě lidé, kteří trpí pochybnostmi o své hodnotě.

Co dělat?

  • Být sociální. Co nejvíce choď do společnosti dalších lidí. A když s nimi jsi, co nejvíce se zapojuj. Sdílej své názory, myšlenky, buď co nejvíce otevřený. Zajímej se o ostatní. Když získáš jejich pozornost, získáš tím i jejich validaci.

Odkazy