Flake

Verze z 28. 1. 2019, 12:05, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „''Flake'' je problém pro mnoho pickuperů, jde o to, že žena nereaguje na zprávy/telefonáty, popř. nedojde na schůzku, často ačkoli předchozí ko…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Flake je problém pro mnoho pickuperů, jde o to, že žena nereaguje na zprávy/telefonáty, popř. nedojde na schůzku, často ačkoli předchozí komunikace/oslovení vypadaly velmi slibně. Flake je v podstatě druh odmítnutí, proto mnoho relevantních informací lze nalézt i na stránce Odmítnutí.