Perzistence

Verze z 13. 10. 2018, 11:03, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Co dělat?)

Perzistence, neboli vytrvalost, je v kontextu pickupu především záměrná ignorace odmítnutí. Pokud jsi perzistentní a žena tě odmítá, pak se nedáš snadno odbýt a usiluješ o ženu nadále.

Kontroverze

Největší obtíž perzistence spočívá v tom, že někdy ti může pomoci, a někdy ti může naopak zablokovat cestu k úspěchu. Přitom je velmi obtížné rozeznat, ve které situaci se nacházíš.

 • Proč je perzistence dobrá?
  • Může nakonec vést k výsledku. Pokud svou snahu vzdáš, samozřejmě se nikam nedostaneš.
  • Když si jdeš za tím, co chceš, jsi atraktivní. Pro některé ženy jsou zajímaví muži, kteří se nevzdávají.
 • Proč je perzistence špatná?
  • Nemusí nakonec vést k výsledku. Celá investice může být úplně zbytečná, a ty ztratíš čas a energii.
  • Je to needy. Je možné, že jsi perzistentní hlavně proto, že konkrétní ženu zoufale potřebuješ, a nebo to tak může vypadat.
  • Může být obtěžující. Mnoho žen se bojí dát své skutečné emoce najevo, popř. negativní emoce skrývají ze slušnosti, takže sám ani nerozeznáš, jak moc ženu obtěžuješ.

Co dělat?

Abys vyřešil rozhodnutí, zda být či nebýt perzistentní, můžeš dělat následující:

 • Push-pull. Střídání zájmu a nezájmu.
  • Můžeš vyvolat větší zájem u ní
  • Nejsi needy, protože jsi střídavě ochoten své snahy zanechat
  • Nemáš velkou investici, protože své projevy zájmu minimalizuješ.
 • Rozhodnout se podle dalších příležitostí.
  • Pokud máš příležitost u jiných žen (např. jsi v plném klubu), pak můžeš od perzistence upustit.
  • Pokud nemáš příležitost u jiných žen (např. jsi na seznamce a moc dalších aktivních kontaktů nemáš), pak můžeš zkusit perzistenci, protože svou energii stejně nemáš kam jinam směřovat.
 • Rozhodnout se podle toho, jak moc se cítíš needy. K tomu je třeba hodně zapojit sebereflexi a udělat pravý opak toho, co se ti chce.
  • Pokud vnitřně cítíš, že danou ženu skutečně potřebuješ, pak je lepší perzistenci vynechat - jinak se staneš needy, budeš frustrovaný a budeš ženu opravdu obtěžovat.
  • Pokud je ti to jedno a děláš to jen pro legraci/z nudy apod, pak můžeš perzistenci zapojit, zapojit svou kreativitu a zkoušet různé nápady a způsoby apod.