Historie verzí stránky „Podlézání“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 11. 2018, 00:05Admin (diskuse | příspěvky). . (440 bajtů) (+440). . (Založena nová stránka s textem „Podlézáš tehdy, když se tváříš, že něco dáváš nezištně, ve skutečnosti se ale snažíš něco získat (samotnou ženu). == P…“)