Projevení zájmu

Projevit svůj zájem znamená přímo a bez pochybností ženě ukázat, že chceš něco víc, než být jen kamarád, a než si s ní pouze povídat. Projevení zájmu se vždy očekává ze strany muže. Některé ženy nečekají a projeví svůj zájem samy, ale je jich velmi málo. Pokud ženy zájem projeví, pak velmi často nepřímo a lze pochybovat, zda žena skutečný zájem má či nemá. V každém případě je projevení zájmu velmi atraktivní, neboť muž, který si jde obecně za svým cílem tím projevuje své vysoké sebevědomí a žena také touží po tom, aby v očích muže byla jedinečná, ta pravá a aby si ji muž vybral [1]. Pokud máš pro ženu vysokou hodnotu a projevíš opravdový zájem právě o ni (a o žádnou jinou), bude to pro ženu velmi atraktivní.

Projevení zájmu není totéž, jako projevení citů. Pokud je žena atraktivní, pak máš o ni zájem pravděpodobně okamžitě, zatímco zamilovanost (ta skutečná) by měla přijít mnohem později, s tím tedy nespěchat.

Strach z projevení zájmu o ženu je obrovský blok a je jednou z hlavních příčin, proč se muž uchýlí k pickupu. Mnoho mužů si s ženami umí povídat o neutrálních tématech, trávit s nimi čas, ale ve skutečnosti se bojí ženě dát najevo, že by byli rádi něco více, než jen kamarádi, takže se o to vlastně nikdy pokusí (tzv. 3. mód komunikace podle Alan Roger Currieho [2]). Ocitají se tak často v kamarádské zóně.

Příčiny strachu projevit svůj zájem

 • Zkreslené myšlenkové vzory. Např.
  • Myslíš si, že mít zájem o nějakou ženu je nevhodné/společenské tabu, pokud ona sama zájem neprojevila.
  • Myslíš si, že projevením zájmu o ženu demonstruješ svou nižší hodnotu.
  • V dětství v této souvislosti zažíval posměch [3], takže jsi došel k závěru, že je špatně to dávat najevo.
 • Jiný druh strachu, např.
  • Strach, že přijdeš o kamarádku - pokud se ti žena líbí, měl bys projevit zájem co nejdříve, ideálně ihned, když si uvědomíš, že se ti líbí. Je chyba se kamarádit se ženou, se kterou chci mít něco více, protože kamarádská zóna dokáže být velmi nepříjemná. Pokud se jen tváříš, že jsi kamarád, ale přitom po dotyčné ženě toužíš, pak máte nezdravý vztah, nejsi sám sebou, dobrovolně trpíš a poškozuješ své vlastní sebehodnocení. Je nutné nejdříve si rozmyslet, co vlastně chceš, a potom se podle toho chovat - a neustupovat.
  • Strach z odmítnutí. Zde platí pravidlo: pokud se nezeptáš, odpověď je vždycky ne. Tedy pokud zájem neprojevíš, výsledek je stejný, jako bys zájem neprojevil. Projevením zájmu můžeš pouze získat.
 • Špatné zkušenosti z minulosti. Pokud jsi se v minulosti odhodlal ukázat svůj zájem a dopadlo to špatně, tak jde obvykle o případ, kdy:
  • Zájem jsi projevil příliš pozdě v momentě, kdy to ženu velmi překvapilo a ona automaticky zareagovala odmítnutím
  • Zájem jsi projevil verbálně a očekával jsi nějakou odpověď, což je reaktivní chování, žena se ocitla pod velkým tlakem a automaticky zareagovala odmítnutím
  • Odmítnutí sis vzal příliš osobně, protože její názor poškodil i tvé vlastní vnímání sama sebe
  • Jakmile jsi byl odmítnut, zalekl ses, zabrzdil a vrátil se ke kamarádskému chování. Jelikož jsi to znova nezkoušel, žena následně usoudila, že tvůj zájem není tak vážný, je ti to jedno, a nadále tě považovala za kamaráda.

Následky strachu projevit svůj zájem

 • Oslabování vlastní sebedůvěry - pokud máš zájem a neprojevíš ho, nejsi sám sebou, pak si sám sobě ukazuješ, že nejsi asertivní, nedokážeš si říct o to, co chceš, nedokážeš se postavit problému čelem, nedokážeš vykročit ze svého stínu a překonat sám sebe a vlastní strach. Výsledný efekt na sebedůvěru hlavně v takto klíčových oblastech je obrovský. A obráceně, pokud naopak zájem projevuješ, má to obrovský přínos
 • Nejsi dostatečně atraktivní - obzvlášť pokud žena vidí, že zájem máš, ale nic neuděláš, může tě považovat za zbabělce. [4] Vidí, že jsi řízen svým strachem a pochybuje, že bys dokázal ochránit ji, když se bojíš jí samotné.
 • Holka si může myslet, že o ni nemáš zájem, a tak sama ztratí svůj zájem také (pokud předtím zájem měla, jen ho nedala najevo). [4]
 • Naprostý nedostatek příležitostí - pokud po ženě toužíš a přitom zůstáváte jen kamarádi, pak se neposouváš dále, často zůstáváš v kamarádské zóně, nezískáváš zkušenosti s intimitou, nezískáváš pocit hojnosti. Občas se pak stane, že se dotyčná žena stane tvou oneitis.

Co dělat?

Pokud máš strach projevit svůj zájem o ženu, pak je extrémně důležité s tím začít bojovat. Stejně jako u každého strachu je nutné dělat přesně to, čeho se bojíš.

 • Uvědom si, že neděláš nic špatného. Ty ženě nechceš ublížit, naopak jí dáváš nějakou hodnotu [5], je to pro ni velký kompliment.

Jak projevit svůj zájem:

Je absolutně klíčové navyknout si, že projevení zájmu je normální věc a je to součástí tvého přirozeného chování. Jen tak lze získat zdravou sebedůvěru.

Projevovat velký zájem přímo verbálně (slovy) nedává moc smysl. Říkat ženě, kterou neznáš, že ji miluješ, nebo že se ti moc líbí, protože to je principiálně needy. Je třeba vnímat své pocity se sebereflexí a chápat, co cítíš. Měl bys být schopen kdykoli říct, co doopravdy cítíš, jako například: "máš moc krásné nohy a přitahuješ mě".

Kontroverze

Mnoho mužů má s přímým projevením zájmu špatné zkušenosti a proto se mu vyhýbá a nedoporučuje jej. Nicméně pravděpodobný důvod špatného pocitu je spíše chybný způsob projevení zájmu (reaktivní chování, příliš pozdě) a také si své odmítnutí brali příliš osobně (což má příčinu hlavně v nedostatku hojnosti).

Odkazy