Reaktivita

Verze z 9. 2. 2019, 03:22, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Reaktivní chování je takové tvé chování, kdy jsi něco udělal/řekl a následně:

  • čekáš na reakci ženy
  • necháš se reakcí ženy zbytečně ovlivnit [1]

Reaktivní chování je pro ženu nepříjemné, protože:

  • Ty po ní vlastně něco chceš, čekáš na nějaký podnět z její strany, i když ona se ještě nemusela rozhodnout, popřípadě se nechce vůbec rozhodovat
  • Ukazuje to tvou nejistotu a tvé pochybnosti o tom, že to, co děláš, je v pořádku

Příklady reaktivního chování

  • Čekáš na to, co řekne, nebo jak se zatváří poté, co jsi ty něco řekl/udělal [2]. Zjevně pozoruješ, jestli se jí to líbí, nebo jestli ti dá s něčím svolení. Např.
    • Začneš konverzaci s holkou otázkou "Ahoj, můžu tě vyrušit?" a čekáš na odpověď. Ona samozřejmě neví, jestli ji smíš vyrušit, protože neví, co vlastně chceš, neví, jestli budeš sympatický nebo otravný, přesto po ní už chceš, aby se okamžitě rozhodovala. Často to dopadne tak, že se rozhodne pro ni nejjednodušším způsobem a prostě odmítne s nějakou výmluvou (aby byla slušná).

Co dělat?

  • Ignorovat všechny negativní podněty ze strany ženy [1].

Odkazy

  1. 1,0 1,1 Youtube - Dynamic Education - Nenech Se Vykolejit! + UKÁZKA
  2. Youtube - Dynamic Education - Vytrvalost vs. Efektivita