Sociální inteligence

Verze z 13. 2. 2019, 18:42, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Každý člověk se sociální inteligencí by měl umět rozpoznat, co je vhodné a co není vhodné v určité sociální situaci. [1] Sociální inteligenci lze trénovat a pokud s ní máš problém, časem se můžeš naučit vybranému chování, které budeš aplikovat zcela podvědomě a získáš skutečnou sociální intuici [1].

Co dělat?

  • Nedělej lidem to, co jim není příjemné!
    • Jak rozeznat, co je ostatním příjemné:
    • Kalibruj. Pokud vidíš, že něco zapomínáš dělat, nebo něco naopak přeháníš, kompenzuj to. Přidej, uber, neboj se udělat i krok zpět [1].

Odkazy