Spirála

Verze z 16. 2. 2019, 19:47, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Když se intenzivně čímkoli zabýváš, mají tvá úspěšnost a tvé výsledky velmi vysoký vliv na tvou motivaci a tvá motivace má opět vliv na t…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Když se intenzivně čímkoli zabýváš, mají tvá úspěšnost a tvé výsledky velmi vysoký vliv na tvou motivaci a tvá motivace má opět vliv na tvé výsledky. Tvá předchozí úspěchy tě posilují a to vede k ještě větším úspěchům, naopak neúspěchy tě oslabují a demotivují, což se samozřejmě opět promítá do ještě menších úspěchů. Celý proces tedy funguje jako kladná zpětná vazba a v důsledku jdeš dlouhodobě buď nahoru, nebo dolů. Podle toho rozlišujeme pozitivní a negativní spirálu.

Pozitivní spirála

  1. Něco zkoušíš, a máš úspěchy
  2. Máš radost, že se ti daří
  3. Tvé nadšení se promítá do tvého vystupování, je radost s tebou komunikovat
  4. Pro holky jsi velmi atraktivní
  5. Takže se ti s nimi daří, máš další úspěchy, jsi opět na bodě 1 a tak dokola

Pro nováčka je často poměrně snadné naskočit na pozitivní spirálu, protože v pozici, ze které vychází, má poměrně malé nároky. Prakticky cokoliv je považováno za dostatečný výsledek (úsměv, konverzace, pusa, telefonní číslo apod), což u něj odstartuje vlnu nadšení. Jakmile tyto úspěchy zevšední a nepovažuješ je za nic mimořádného, tvá nálada se vrací do normálu a pozitivní spirála se zastavuje.

Negativní spirála

  1. Něco zkoušíš, ale nedaří se ti
  2. Jsi zklamaný/naštvaný, že ti to nejde
  3. Tvé negativní emoce se promítají do tvého vystupování, je nepříjemné s tebou komunikovat
  4. Pro holky nejsi atraktivní
  5. Takže se ti s nimi nedaří, máš další neúspěchy, jsi opět na bodě 1 a tak dokola

Toto bývá situace lidí, kteří mají od sebe vysoká očekávání, mají nízkou sebedůvěru, trpí sebelítostí a v podstatě očekávají neúspěch už dopředu. Toho se díky principu sebenaplňujícího se proroctví také dočkají.