Historie verzí stránky „Typologie žen“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 30. 1. 2019, 16:35Admin (diskuse | příspěvky). . (1 457 bajtů) (+1 457). . (Založena nová stránka s textem „Různé komunity dělí lidi podle různých kritérií do různých kategorií. Ty byl měl mít jasno, jaký typ hledáš a jaký typ je pro tebe vhodný…“)